Newid Iaith

Ar Ben y Lôn

Ar Ben y Lôn

£9.99
Cod Eitem : 9781785622922
Awdur(on)/Author(s) : Idris Reynolds
Cyfrol o farddoniaeth gyfoes gan y Prifardd Idris Reynolds. Dyma ei drydedd gyfrol o gerddi. 'Cyfrol ddisglair ei chrefft a'i hawen yw Ar Ben y Lôn, gydag ôl y pen a'r galon ar bob sillaf ohoni.' (Ceri Wyn Jones)

A book of contemporary Welsh language poetry by Idris Reynolds. This is his third volume of poems.