Newid Iaith

Arddodiaid, Yr

Arddodiaid, Yr

£8.99
Cod Eitem : 9781800991514
Awdur(on)/Author(s) : D. Geraint Lewis
Os yw'r arddodiad yn faen tramgwydd i chi, dyma arweinlyfr hylaw a chlir i droi ato sy'n cynnwys penodau ar: yr holl arddodiaid wedi eu rhedeg; rhestr gynhwysfawr (ddwyieithog) o ymadroddion arddodiadol; ymadroddion cyfansawdd; berfau a'u harddodiaid.

If knowing what preposition to use is causing you problems while writing in Welsh, here is an easy-to-use guide that includes chapters on: all the Welsh prepositions that conjugate; a comprehensive (bilingual) list of prepositional phrases; compound phrases; verbal prepositions.