Newid Iaith

Hallt

Hallt

£9.99
Cod Eitem : 9781800994836
Awdur(on)/Author(s) : Meleri Wyn James
Mae'r byd i gyd o flaen Cari. Mae hi'n 16 oed ac yn dyheu am ei rhyddid. I Elen mae hynny'n destun pryder. Mae Cari'n wahanol i'w ffrindiau a greddf ei mam yw ei gwarchod. Ond wrth i'w merch ddiniwed ddatblygu'n ddynes ifanc rhaid i Elen ddysgu dygymod â gollwng gafael ar ei merch wrth iddi gamu i'w bywyd newydd fel oedolyn. Portread sensitif a threiddgar o berthynas mam a merch.

Cari is 16 years old and yearns for freedom. But Cari is different to her friends and Elen, her mother, is anxious for her, and wishes to protect her daughter. As Ceri develops from childhood to womanhood, Elen has to learn to let go. A sensitive and insightful portrait of the relationship between a mother and daughter.