Newid Iaith

Trothwy

Trothwy

£8.99
Cod Eitem : 9781800995123
Awdur(on)/Author(s) : Iwan Rhys
Dyma gyfrol ffeithiol greadigol sy’n myfyrio ar brofiadau'r awdur wrth iddo ddod o hyd i'w le ar yr aelwyd fel llystad; fel ymwelydd rheolaidd â Berlin; ac fel dyn dŵad yn nhafarn y Twthill Vaults yng Nghaernarfon.

A factual creative volume comprising reflections on the author's experiences as he finds his place in the world: as a stepfather, as a regular visitor to Berlin and as a frequenter of the Twthill Vaults in Caernarfon, where he now lives.