Newid Iaith

Byd dan Eira

Byd dan Eira

£4.99
Cod Eitem : 9781801062107
Awdur(on)/Author(s) : Siôn Eirian
Dyma’r ddrama olaf i Siôn Eirian ei hysgrifennu, ac roedd am ei chyflwyno yn 2021 gan ei bod yn delio â sefydlu Gwersyll Heddwch Comin Greenham 40 mlynedd yn ôl gan griw o ferched o Dde Cymru.

This is Siôn Eirian's final play, and he wished the work, which deals with the establishing of Greenham Common Peace Camp by women from South Wales, to be presented in 2021, the 40th anniversary of the event.