Draw dros y Tonnau Bach

Draw dros y Tonnau Bach

£3.00
Cod Eitem : 9781843230519
Awdur(on)/Author(s) : Alun Jones
Nofel gref - o waith awdur dawnus - am drais a thynerwch, anobaith a gobaith, wrth inni ddilyn llanc ifanc a gamdrinnir gan ei rieni yn ei ymchwil am ei hunaniaeth yng nghwmni hen wraig hynod sy'n dod yn gyfaill iddo. Argraffwyd gyntaf Hydref 2001.

A novel - written by a gifted writer - about violence and tender relationships, about despair and hope, as we follow a young man who is ill-treated by his parents on a quest for his identity in the company of a strange old woman who befriends him. First published October 2001.