Newid Iaith

Fenai, Y

Fenai, Y

£10.99
Cod Eitem : 9781843230847
Awdur(on)/Author(s) : Gwyn Pari Huws
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Terry Beggs
Casgliad hardd o 172 o ddarluniau lliw hardd gyda thestun llawn gwybodaeth yn adlewyrchu'r prydferthwch a'r amrywiaeth tirwedd anghymharol a geir ar hyd glannau'r Fenai, ynghyd â hanes morwrol a dynol cyfoethog Ynys Môn a Sir Gaernarfon. 172 llun lliw ac 8 map. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2002.

A handsome collection of colour photographs and illustrations with a highly informative text reflecting the unparalleled beauty and diversity of the landscape along the banks of the Menai Straits, and the rich seafaring and human history of Anglesey and Caernarfon. 172 colour illustrations and 8 maps. First published in 2002.