Newid Iaith

O! Tyn y Gorchudd - Hunangofiant Rebecca Jones (Cyfrol y Fedal Ryddiaith 2002)

O! Tyn y Gorchudd - Hunangofiant Rebecca Jones (Cyfrol y Fedal Ryddiaith 2002)

£8.99
Cod Eitem : 9781843231684
Awdur(on)/Author(s) : Angharad Price
Cyfrol arobryn Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Tyddewi 2002, sef hunangofiant dychmygol hen fodryb yr awdures a fu farw yn ei phlentyndod, yn cynnwys portread byw a chynnes o gymdeithas wledig Gymraeg yn Sir Feirionnydd yn ystod yr 20fed ganrif. 10 ffotograff du-a-gwyn. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf ym mis Awst 2002.

The prize-winning entry in the 2002 St David's Eisteddfod Prose Medal competition, the imaginary autobiography of the author's great-aunt who died in childhood, comprising a warm and vivid portrait of Welsh rural society in Merionethshire during the 20th century. 10 black-and-white photographs. Reprint; first published in August 2002.