Newid Iaith

Rhywfaint o Anfarwoldeb - Bywgraffiad Islwyn Ffowc Elis

Rhywfaint o Anfarwoldeb - Bywgraffiad Islwyn Ffowc Elis

£12.99
Cod Eitem : 9781843232247
Awdur(on)/Author(s) : T. Robin Chapman
Bywgraffiad Islwyn Ffowc Elis, nofelydd a bardd, sgriptiwr a chyfansoddwr caneuon ysgafn, gweinidog a darlithydd, yn gwerthuso ei gynnyrch toreithiog ac amrywiol, ei ddatblygiad fel llenor a'i safle o bwys ymhlith llenorion Cymraeg. 24 llun du-a-gwyn.

A biography of Islwyn Ffowc Elis, novelist and poet, scriptwriter and composer, minister and lecturer, appraising his prolific and diverse output, his development as a writer and his standing among Welsh literatti. 24 black-and-white illustrations.