Raslas Bach a Mawr! - Hunangofiant Wynford Ellis Owen

Raslas Bach a Mawr! - Hunangofiant Wynford Ellis Owen

£8.99
Cod Eitem : 9781843233626
Awdur(on)/Author(s) : Wynford Ellis Owen
Hunangofiant poenus a gonest Wynford Elis Owen yn cofnodi helyntion difyr am ei fywyd fel diddanwr ac actor dawnus ac adnabyddus ym myd adloniant plant ac oedolion, ynghyd â'i frwydr hir a dewr i orchfygu alcoholiaeth. 37 ffotograff du-a-gwyn.

The painful and honest autobiography of Wynford Ellis Owen recording the entertaining events in his life as a talented and well-known entertainer and actor in the fields of children's and adult entertainment, together with his long and valiant battle to overcome alcoholism. 37 black-and-white photographs.