Newid Iaith

Ei Uffern ei Hun

Ei Uffern ei Hun

£7.99
Cod Eitem : 9781843233718
Awdur(on)/Author(s) : Geraint V. Jones
Nofel afaelgar am ymchwil yr heddlu i lofruddiaeth gwraig ifanc mewn dinas yn Lloegr, a'r modd y mae'r ymholiadau'n arwain at ddatgelu hen gyfrinachau ac agor hen greithiau ym mywydau aelodau teulu'r wraig yng nghefn gwlad Maldwyn, gan nofelydd hynod brofiadol a phoblogaidd.

A gripping novel about police enquiries into the murder of a young woman in an English city and how the enquiries lead to revealing old secrets and opening old wounds in the lives of members of the woman's family in mid-Wales, written by a highly acclaimed novelist.