Newid Iaith

Rhoces Fowr

Rhoces Fowr

£2.00
Cod Eitem : 9781843236696
Awdur(on)/Author(s) : Marged Lloyd Jones
Dilyniant i Siabwcho (2002). Lleolir y nofel yn yr hen sir Aberteifi tua 1925/6. Ceir rhagor o hanes Jini John - neu Jane Lloyd-Williams fel y mae hi bellach. Mae Mamo wedi marw a rhaid i Jane symud at ei thad-cu i ddianc rhag ei thad, Ifan John creulon. Sut y daw hi i delerau â'r cam-drin a ddioddefodd pan oedd yn blentyn wrth iddi bellach aeddfedu a thyfu'n fenyw?

A sequel to Siabwcho (2002). The novel is located in the old Cardiganshire around 1925/6. We hear more about Jini John - or Jane Lloyd-Williams as she's called now. Mamo has died, and Jane has to live with her grandfather, escaping from her brutal father, Ifan John. How will she come to terms with the abuse she suffered as a child now that she's maturing into a woman?