Fy Mrawd a Minnau

Fy Mrawd a Minnau

£3.00
Cod Eitem : 9781843237891
Awdur(on)/Author(s) : Alun Jones
Nofel am ddirgelwch, a chais i ddatrys yr hyn a ddigwyddodd yn y gorffennol. Athro hanes yw Teifryn mewn ysgol, ond mae'n well ganddo feddwl am hen drychineb a ddigwyddodd gerllaw tŷ ei Nain - yn enwedig ar ôl iddo glywed pa mor ddi-hid y bu Laura, cymdoges ei Nain, o lwch Mathias, ei gŵr. O dipyn i beth y mae'r hanes annelwig yn dechrau cyd-wau.

A novel about a mystery, and an attempt to solve an elusive event in the past. Teifryn is a school history teacher, but he prefers to ponder on a tragedy that happened outside his grandmother's house years ago- especially when he hears how indifferent Laura (his grandmother's neighbour) was to her husband's ashes. In time, the scattered fragments of history begin to weave together.