Newid Iaith

Galwad y Blaidd

Galwad y Blaidd

£5.00
Cod Eitem : 9781845120481
Awdur(on)/Author(s) : Cledwyn Fychan
Ystorfa unigryw o wybodaeth gyffrous am y blaidd a Chymru o safbwynt enwau lleoedd, chwedlau, hanes, natur a llenyddiaeth sy'n amlygu cymaint o ôl y blaidd a geir o'n hamgylch hyd heddiw.

A unique treasury of exciting information about the wolf and Wales from the standpoint of place names, myths, history, nature and literature revealing the extent of the wolf's influence on us until the present day.