Newid Iaith

Glyndŵr a Gobaith y Genedl: Agweddau ar y Portread o Owain Glyndŵr yn Llenyddiaeth y Cyfnod Modern

Glyndŵr a Gobaith y Genedl: Agweddau ar y Portread o Owain Glyndŵr yn Llenyddiaeth y Cyfnod Modern

£9.99
Cod Eitem : 9781845120641
Awdur(on)/Author(s) : E. Wyn James
Cyfrol hygyrch sy'n amlinellu'r sylw a dderbyniodd Owain Glyndŵr (Glyn dŵr) gan ein beirdd a'n llenorion o ddiwedd yr Oesoedd Canol hyd at heddiw, gan fanylu'n arbennig ar flynyddoedd ei anterth fel eicon cenedlaethol o tua 1880 hyd at y Rhyfel Byd Cyntaf, ynghyd â thaflu golwg ar ddatblygiad y ddrama Gymraeg, a lle Glyndŵr yn y datblygiad hwnnw.

An accessible volume outlining how Owain Glyndwr (Glyn dwr) as portrayed in Welsh poetry, prose and drama from the late Middle Ages onward, detailing especially the years of his zenith as a national icon from 1880 until the First World War.