I Ddeffro Ysbryd y Wlad - Robert Everett a'r Ymgyrch yn Erbyn Caethwasanaeth Americanaidd

I Ddeffro Ysbryd y Wlad - Robert Everett a'r Ymgyrch yn Erbyn Caethwasanaeth Americanaidd

£9.95
Cod Eitem : 9781845270681
Awdur(on)/Author(s) : Jerry Hunter
Cyfrol sy'n mynd i'r afael â maes diddorol yn hanes Cymru. Roedd Everett yn weinidog, yn ymgyrchydd gwleidyddol, yn olygydd a chyhoeddwr a wnaeth safiad dewr. Eto, does fawr neb yn gwybod dim amdano heddiw. Mae'r gyfrol yn cyflwyno arwr coll o'r newydd i'r gynulleidfa Gymraeg.

A volume that tackles an interesting area of Welsh history. Everett was a minister, a political activist, an editor and a publisher who made a stand. He is however little known. This volume reintroduces a new hero to the Welsh audience.