Llyfrau Llafar Gwlad: 78. Celfi Bryn-mawr - Arbrawf Cymdeithasol y Crynwyr 1928-40

Llyfrau Llafar Gwlad: 78. Celfi Bryn-mawr - Arbrawf Cymdeithasol y Crynwyr 1928-40

£6.50
Cod Eitem : 9781845272944
Awdur(on)/Author(s) : Mary Wiliam, Eurwyn Wiliam, Dafydd Wiliam
Yn ystod y Dirwasgiad, bu ymdrech arwrol i geisio lliniaru peth ar y diweithdra enbyd oedd yn ardaloedd diwydiannol Cymru. Bryn-mawr yng Ngwent oedd y dref yr effeithiwyd arni waethaf, ac yma yn 1928 daeth grŵp o Grynwyr ifainc at ei gilydd i geisio gwella'r sefyllfa. Yr oedd Arbrawf Bryn-mawr yn ymgais orchestol a chwyldroadol i newid natur cymdeithas.

During the Depression, heroic efforts were made to alleviate the terrible unemployment rates in industrial Wales. The town of Bryn-mawr in south Wales was the worst affected, and in 1928 a group of Quakers got together to try and improve the situation. The Bryn-mawr Experiment was an outstanding and revolutionary attempt to change the nature of society.