Newid Iaith

Cyfres Syniad Da: Petrol, Pyst a Peints - Busnesau Cefen Gwlad

Cyfres Syniad Da: Petrol, Pyst a Peints - Busnesau Cefen Gwlad

£5.00
Cod Eitem : 9781845273361
Awdur(on)/Author(s) : Brian Llewelyn
Mae dau arwydd masnachol yng ngogledd sir Benfro sy'n tynnu llygad ac yn ennyn diddordeb yn y busnesau hynny. Un yw 'Tafarn Sinc' yn hen bentref chwarel Rosebush. Yr ail arwydd yw 'Brian Llewelyn a'i Ferched' ar fusnes lle petrol a siop wledig ger Eglwyswrw. Yr un teulu sy'n gyfrifol am y ddau fusnes.

The story of successful businessman Brian Llewelyn and the two family businesses run by himself and his three daughters in north Pembrokeshire, namely the 'Penfro' garage and rural shop near Eglwyswrw, and the 'Tafarn Sinc' pub in Rosebush.