Dan Ddylanwad

Dan Ddylanwad

£7.50
Cod Eitem : 9781845274344
Awdur(on)/Author(s) : John Alwyn Griffiths
Pan ddaw Elen Thomas i ddeall fod rhywun wedi bod yn torri i mewn i ffermdy unig ei modryb ym mherfeddion nos er mwyn ei dychryn, nid at yr heddlu mae hi'n troi. Meurig Morgan lwyddodd i ddatrys dirgelwch marwolaeth ei gŵr bum mlynedd ynghynt - ond y tro yma, fydd o'n tynnu blewyn o'r trwyn anghywir?

When Elen Thomas learns that somebody has been breaking into her aunt's isolated farmhouse, she does not turn to the police force for assistance, but to Meurig Morgan, who solved the mystery of her husband's death five years previously. A sequel to Dan yr Wyneb.