Cymru ar Stampiau'r Byd

Cymru ar Stampiau'r Byd

£6.95
Cod Eitem : 9781845276720
Awdur(on)/Author(s) : Twm Elias, Dafydd Guto
Mae’r gwahaniaeth rhwng y rhestrau o wledydd oedd yn cyhoeddi stampiau, dyweder yn 1880, 1910, y 1930au, y 1970au a heddiw yn dweud llawer wrthym am y newidiadau ddigwyddodd i’r patrwm gwleidyddol drwy’r byd dros y ddwy ganrif ddiwethaf. Gall casgliad da o stampiau fod yn llyfr hanes a daearyddiaeth penigamp.

The differences between the countries that published stamps in 1880, 1910, the 1930s and 1970s and today tell us a great deal about changing political patterns throughout the world during the past two centuries. A good collection of stamps can be an excellent history and geography book.