Newid Iaith

Cyfansoddiadau Eisteddfod Amgen 2020

Cyfansoddiadau Eisteddfod Amgen 2020

£7.00
Cod Eitem : 9781845277833
Cynnyrch Eisteddfod AmGen 2020, yn adleisio'r cyfansoddiadau eisteddfodol blynyddol. Mae AmGen yn brosiect newydd sy'n dod â'r Eisteddfod yn fyw arlein, ar gyfryngau cymdeithasol ac yn y wasg a'r cyfryngau i lenwi bwlch yn ystod y cyfnod cloi oherwydd y pandemig a gafwyd yn 2020.

A volume comprising the compositions of the 2020 AmGen National Eisteddfod, reflecting the annual festival's compositions. AmGen is a new digital project bringing the Eisteddfod alive online, on social media and the press, aimed at filling the void during the lockdown period due to the 2020 pandemic.