Newid Iaith

Gwynt Braf, Y

Gwynt Braf, Y

£8.00
Cod Eitem : 9781845278038
Awdur(on)/Author(s) : Gwyn Parry
Dilyniant o straeon atgofus yn cynnig portread cynnes o berthynas unigryw rhwng mam a mab dros ugain mlynedd ac o gymdeithas wledig ar Ynys Môn sy'n prysur ddiflannu.

A sequence of evocative stories presenting a warm portrayal of the unique relationship between a mother and son over twenty years and of a rural community on Anglesey that is swiftly disappearing.