Hei-Ho!

Hei-Ho!

£7.95
Cod Eitem : 9781847711403
Awdur(on)/Author(s) : Daniel Davies
Nofel yn llawn hiwmor gan awdur Gwylliaid Glyndŵr a'r gyfrol o straeon byrion, Twist ar Ugain. Mae'r nofel yn llawn cymeriadau brith, ac Aberystwyth yn gefndir i'r digwyddiadau. Hanes saith o bobl a wnaed yn ddi-waith yn sgil yr hyn a elwid yn 'wasgfa ariannol'.

A humorous novel by the author of Gwylliaid Glyndŵr and the book of short stories, Twist ar Ugain. This novel is set in Aberystwyth and features many colourful characters. The story follows seven people who were made redundant due to what is called 'a financial squeeze'.