Malcolm Allen – Hunangofiant

Malcolm Allen – Hunangofiant

£9.95
Cod Eitem : 9781847711861
Awdur(on)/Author(s) : Malcolm Allen
Golygydd(ion)/Editor(s) : Geraint Jones
Hunangofiant y chwaraewr pêl-droed a'r sylwebydd poblogaidd Malcolm Allen o Ddeiniolen. Fel pêl-droediwr cafodd ei wrthod gan Ron Atkinson, a dybiai ei fod yn rhy fach, ond cafodd gyfle yn Watford o dan Graham Taylor a chwaraeodd i Norwich, Oldham ac yna i Newcastle o dan Kevin Keegan. Enillodd 14 cap dros Gymru. Ysgrifennwyd ar y cyd â Geraint Jones.

The autobiography of the footballer and popular TV pundit, Malcolm Allen of Deiniolen. As a player he was rejected by Ron Atkinson, who believed he was too small, but was given an opportunity by Graham Talyor with Watford. He also played for Norwich, Oldham and then for Newcastle United under Kevin Keegan. He won 14 caps for Wales.