Cythral o Dân - Cofio 75 Mlynedd Ers Llosgi'r Ysgol Fomio

Cythral o Dân - Cofio 75 Mlynedd Ers Llosgi'r Ysgol Fomio

£7.95
Cod Eitem : 9781847713926
Awdur(on)/Author(s) : Arwel Vittle
Mae'r gyfrol hon yn adrodd hanes digwyddiadau cyffrous llosgi'r Ysgol Fomio yn Mhenyberth ar 8 Medi 1936, a charcharu Saunders Lewis, D. J. Williams a Lewis Valentine. Mae'r awdur yn awdurdod ar Lewis Valentine - cyrhaeddodd ei gyfrol Valentine restr hir Llyfr y Flwyddyn. Rhagair dan Dafydd Wigley.

75 years after the arson attack on the Penyberth Bombing School, on 8 September, 1936, and the imprisonment of Saunders Lewis, D.J. Williams and Lewis Valentine, the exciting events of the period are retold. The author, Arwel Vittle, is an expert on Lewis Valentine, and his volume Valentine was long-listed for the Wales Book of the Year. Foreword by Dafydd Wigley.