Newid Iaith

Merched y Wawr

Merched y Wawr

£9.95
Cod Eitem : 9781847714497
Awdur(on)/Author(s) : Amrywiol/Various
Golygydd(ion)/Editor(s) : Meleri Wyn James
Hanes difyr, dwys a doniol sy'n crisialu cyfraniad mudiad Cymraeg ei iaith sydd â 280 o ganghennau a 7,000 o aelodau. Dyma gofnod o fudiad sydd wedi cynnig cyfleoedd i fenywod gymdeithasu, arfer doniau, ymgyrchu a chodi arian er budd elusennau yng Nghymru a thu hwnt.

This is the story of one of Wales' main Welsh-language organisations, with 280 branches and 7,000 members. Over the decades Merched y Wawr has provided women with opportunites to socialise, practice their skills, raise money and be proud of their Welshness.