Ar Lan y Môr - Y Ffotograffydd ar yr Arfordir 1850-2012/On the Seashore - The Photographer on the Welsh Coast 1850-2012

Ar Lan y Môr - Y Ffotograffydd ar yr Arfordir 1850-2012/On the Seashore - The Photographer on the Welsh Coast 1850-2012

£14.95
Cod Eitem : 9781847715210
Golygydd(ion)/Editor(s) : Gwyn Jenkins
Llyfr anrheg hardd o luniau a chapsiynau dwyieithog sy'n darlunio perthynas y Cymry â glan y môr o ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd heddiw, yn arddull ei rhagflaenydd, Byw yn y Wlad.

A beautiful gift book full of photographs and captions portraying our involvement with the seashore in Wales from the mid-nineteenth century to the present day, in the style of its predecessor, Life in the Countryside.