Newid Iaith

Afallon - Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2012

Afallon - Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2012

£9.95
Cod Eitem : 9781847715265
Awdur(on)/Author(s) : Robat Gruffudd
Mae Rhys John yn dychwelyd i Abertawe ac yn edrych ymlaen at ymddeoliad hir ar ôl gweithio am ugain mlynedd yn Berlin. Ond un pnawn ar draeth Langland, mae Rhys yn cwrdd ag Americanes sy'n peri iddo newid ei gynlluniau. Dyma stori gyffrous ac afaelgar o gefndir rhyngwladol. Nofel arobryn Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg, 2012.

Rhys John returns to Swansea and looks forward to a long retirement, having worked for twenty years in Berlin. But an unusual encounter on Langland beach has unexpected consequences for Rhys. Here is a fascinating story with an international background. Winner of the Daniel Owen Memorial Prize at the 2012 National Eisteddfod.