Cyfres y Ffordd: Beth yw Cristion?

Cyfres y Ffordd: Beth yw Cristion?

£1.00
Cod Eitem : 9781850492665
Awdur(on)/Author(s) : Gwynn Williams
Un teitl ymhlith cyfres o lyfrynnau byr sy'n cynnig cymorth i geisio deall bywyd yn well ar sail y Beibl. Os ydych yn chwilio am atebion i rai o gwestiynau mwyaf bywyd, beth am fynd i'r Beibl ac at Iesu i ddarganfod ei atebion. Wedi'r cyfan, Iesu ynganodd y geiriau 'Myfi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd'.

One of a series of short booklets offering assistance to better understand the Bible. If you are looking for answers about some of Life's greatest questions, what about opening the Bible and looking for them among stories relating to Jesus. After all, it was Jesus who said 'I am the way, the truth and the life.'