Newid Iaith

Cyfres y Ffordd: Pam Cristnogaeth?

Cyfres y Ffordd: Pam Cristnogaeth?

£1.00
Cod Eitem : 9781850492689
Awdur(on)/Author(s) : Gwynn Williams
Nid ymgais sydd yma i brofi neu amddiffyn y ffydd Gristnogol - yn hytrach rydym am i'r Beibl fel Gair Duw gael ei esbonio'n glir. Gwnawn hyn gan wybod fod y Beibl yn dangos y ffordd i wir fywyd. Rydym hefyd â hyder y bydd yr Un sydd wedi'n creu yn dangos, trwy ei air, ei fod yn real ac am ddod yn agos at bob un sy'n troi ato.