Newid Iaith

Darllen Effesiaid - Mynd yn Ddyfnach i'r Newyddion Da am y Brenin Iesu

Darllen Effesiaid - Mynd yn Ddyfnach i'r Newyddion Da am y Brenin Iesu

£6.99
Cod Eitem : 9781850492757
Awdur(on)/Author(s) : Emyr James
Bwriad y llyfr hwn yw helpu Cristnogion ifainc i wneud yr hyn y mae llawer o Gristnogion hŷn yn ei gael yn anodd, sef darllen a deall y Beibl. Mae'r Epistol at yr Effesiaid wedi ei rhannu yn 50 o astudiaethau byr, sy'n cynnwys dwy dudalen liw yr un gyda dau gwestiwn rhagarweiniol, darlleniad o'r Beibl ei hun, sylwadau ar y darn hwnnw, dau gwestiwn pellach a gweddi syml.

This book is intended to help young Christians to read and understand the Bible - something that many older Christians find difficult. The Epistle to the Ephesians is divided into 50 short studies, consisting of two colour pages each with two introductory questions, a reading of the Bible itself, comments on that passage, two further questions and a simple prayer.