Newid Iaith

Arwyr Chwaraeon

Arwyr Chwaraeon

£7.99
Cod Eitem : 9781855967090
Awdur(on)/Author(s) : Gary Pritchard
Athletau, bocsio, beicio, criced, pêl-droed, rygbi a mwy . . . Beth wyddoch chi am sêr chwaraeon enwocaf y wlad tybed? Mae nifer o Gymry wedi gwneud cyfraniadau allweddol i faes chwaraeon. Fe fydd eu henwau'n gyfarwydd mae'n siwr, ond dyma i chi gyfrol o bortreadau difyr i roi darlun ehangach i chi ar fywydau a champau arwyr chwaraeon Cymru.

Athletics, boxing, cycling, cricket, football, rugby, and more... how much do you know about the country's most famous sport personalities? Many Welsh people have made key contributions in the field of sport. Their names will no doubt be familiar, but here's a volume of 13 interesting portraits to give you in-depth pictures of the lives and achievements of our sporting heroes.