Merch o'r Cwm

Merch o'r Cwm

£7.99
Cod Eitem : 9781855968288
Awdur(on)/Author(s) : Buddug Williams, Lyn Ebenezer
Yn y gyfrol hon, cawn hanes plentyndod Buddug Williams yng nghymuned glòs Cefneithin, ei chyfeillgarwch gyda rhai o enwogion ei bro, fel Ronnie Williams a Carwyn James, a'r ysfa i berfformio. Adroddir am ei phrofiadau fel athrawes ifanc yn ninas Birmingham yn y 1950au, ac am ei gyrfa fel actores - ei phortread o gymeriad Mrs Mort yn 'Twin Town', ac Anti Marian yn 'Pobol y Cwm'.

This autobiography of Buddug Williams, a native of the close-knit community of Cefneithin. It recalls her friendship with many of the local stars, Ronnie Williams and Carwyn James, and her drive to perform. It recalls her experiences as a primary school teacher at Birmingham in the 1950s, and her career as an actress - her role as Mrs Mort in 'Twin Town' and Anti Marian in 'Pobol y Cwm'.