Newid Iaith

Newid Aelwyd - Llyfr 5 o Helyntion Tomos a Marged

Newid Aelwyd - Llyfr 5 o Helyntion Tomos a Marged

£4.95
Cod Eitem : 9781859028278
Awdur(on)/Author(s) : W.J. Gruffydd
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Tegwyn Jones
Pumed cyfrol ddifyr yn adrodd helyntion ysmala Tomos a Marged, y pâr gwerinol annwyl sydd bellach wedi symud o'u cynefin ar y mynydd i fyw i bentref cyfagos, yn cynnwys pedair ar ddeg o straeon amrywiol yn llawn doniolwch a ffraethineb. 6 llun cartŵn.

The fifth entertaining volume relating the hilarious troubles of Tomos and Marged, the dear country pair who have now moved from their home on the mountain to a nearby village, comprising fourteen varied stories full of humour and wit. 6 cartoon illustrations.