Cerddi Bois y Frenni

Cerddi Bois y Frenni

£4.95
Cod Eitem : 9781859028995
Awdur(on)/Author(s) : W.R. Evans
Detholiad o 38 o gerddi ysgafn a luniodd W.R. Evans i'w cyflwyno gan barti noson lawen poblogaidd o sir Benfro, 1940-2000, rhai o'r cerddi wedi eu cyhoeddi eisoes ac eraill yn cael eu cyhoeddi am y tro cyntaf, yn cynnwys cyflwyniad byr i hanes y 'Bois' gan Dic Jones. 9 llun du-a-gwyn.

A selection of 38 lighthearted songs composed by W.R. Evans for a popular Pembrokeshire entertainment party, 1940-2000, some songs having been published previously and others published here for the first time, including a short introduction to the history of the 'Bois' by Dic Jones. 9 black-and-white photographs.