O Afallon i Shangri La

O Afallon i Shangri La

£6.95
Cod Eitem : 9781859029190
Awdur(on)/Author(s) : Llion Iwan
Hanes cyffrous am ddau ffrind yn teithio dros fil o gilomedrau ar gefn beic ar draws ucheldiroedd anial Tibet, yn cynnwys disgrifiadau cyfoethog o'r tirwedd gerwin a sylwadau treiddgar am gyflwr gwleidyddiaeth, crefydd a ffordd o fyw trigolion y wlad. Cyfrol a osodwyd yn uchel yng nghystadleuaeth y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelli 2000. 16 ffotograff lliw.

A fascinating account of a cycling journey undertaken by two friends across the wild highlands of Tibet, comprising rich descriptions of the harsh landscape and comments on the political, religious and everyday life of the inhabitants. A volume which received high praise in the Literature Medal competition at the Llanelli National Eisteddfod 2000. 16 colour photographs.