Gweddïau'r Pererin - Gweddïau a Myfyrdodau Beunyddiol ar Gyfer Grwpiau ac Unigolion

Gweddïau'r Pererin - Gweddïau a Myfyrdodau Beunyddiol ar Gyfer Grwpiau ac Unigolion

£7.95
Cod Eitem : 9781859940402
Awdur(on)/Author(s) : John Johansen-Berg
Golygydd(ion)/Editor(s) : Menai Williams
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Glyn Tudwal Jones
Cylch o ddarlleniadau, myfyrdodau a gweddïau yn ymestyn dros gyfnod o naw deg diwrnod wedi eu seilio ar ddarlleniadau o Genesis, Exodus, Yr Actau a'r Epistol at yr Effesiaid.

A Welsh adaptation of Prayers for Pilgrims, a 90 day cycle of readings, meditations and prayers based on selections from Genesis, Exodus, the Acts of the Apostles and the Epistle to the Ephesians.