O'r Tŷ i'r Tŷ

O'r Tŷ i'r Tŷ

£9.99
Cod Eitem : 9781859945131
Awdur(on)/Author(s) : Owain Llŷr Evans
365 o fyfyrdodau wedi eu hysgrifennu ar gyfer pob dydd o'r flwyddyn, mewn cyfresi o wythnos. Ar ddydd cyntaf yr wythnos ceir myfyrdod a gweddi sylweddol, gyda chwe myfyrdod mwy sylfaenol ar gyfer gweddill y dyddiau; addas ar gyfer addoliad cyhoeddus a defosiwn bersonol.

365 meditations arranged for every day of the year. The Sunday meditations and prayers are more substantial, and are accompanied by shorter compositions for the other six days of the week; suitable for public worship and personal devotion.