Adlais - Deunydd Defosiynol ar Gyfer y Flwyddyn Eglwysig

Adlais - Deunydd Defosiynol ar Gyfer y Flwyddyn Eglwysig

£9.99
Cod Eitem : 9781859945650
Awdur(on)/Author(s) : Aled Lewis Evans
Cyfrol o fyfyrdodau gwreiddiol ar gyfer y flwyddyn Gristnogol, addas at ddefnydd cyhoeddus a phersonol gan bobl o bob oed. Rhennir y gyfrol yn chwe adran hwylus, Gwanwyn, Haf, Hydref, Gaeaf, Adran gyffredinol ac Adran o ddarlleniadau ar adeg profedigaeth. Ceir amrywaieth o ddarlleniadau dealladwy perthnasol ac sy'n 'adlais' o brofiad.

A volume of original meditations for the Christian year, suitable for public or personal use for people of all ages. The volume is divided into six parts; Spring, Summer, Autumn, Winter, a general section and a section of readings for mourning. The readings are varied and accesible, and relevant - a reflection of experiences.