Newid Iaith

Beibl Wedi ei Ddramateiddio, Y

Beibl Wedi ei Ddramateiddio, Y

£9.99
Cod Eitem : 9781859945698
Golygydd(ion)/Editor(s) : Trefor Lewis
Ceir yn y gyfrol hon y Salmau mwyaf poblogaidd, a bywyd a dysgeidiaeth Iesu Grist yn ôl y pedwar Efengylydd, wedi'u trefnu a'u gosod ar ffurf drama ac yn rhoi cyfle i fwy nag un llais.

This book is a selection of the Psalms and the life and doctrine of Jesus Christ as recorded by the four Evangelists, set as a drama, so members of the congregation can take part in the reading of the Bible.