Newid Iaith

Mil a Mwy o Emynau

Mil a Mwy o Emynau

£17.99
Cod Eitem : 9781859947128
Awdur(on)/Author(s) : Edwin C. Lewis
Casgliad cynhwysfawr o 1,000 o emynau nad ydynt yn Caneuon Ffydd, gan gynnwys hen emynau a rhai a gyfansoddwyd yn ddiweddar at achlysuron arbennig.

A collection of over 1,000 hymns which are not included in the interdenominational hymnal Caneuon ffydd, including old hymns and ones recently composed for special occasions.