Cwrs Alffa: Pam Iesu?

Cwrs Alffa: Pam Iesu?

£0.50
Cod Eitem : 9781859947371
Awdur(on)/Author(s) : Nicky Gumbel
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Charlie Mackesy
Cyflwyniad byr a chlir i berson Crist, a pham y mae Cristnogion yn dymuno perthyn iddo. Cyfieithiad o Why Jesus?, llyfryn sy'n rhan o Gwrs Alffa, sef cyflwyniad ymarferol i'r ffydd Gristnogol.

A short and clear introduction to the person of Christ, and why Christians wish to relate to him. A translation of Why Jesus?, a booklet which forms part of the Alpha Course, being a practical introduction to the Christian faith.