Newid Iaith

Hwn yw y Mwyaf Un

Hwn yw y Mwyaf Un

£7.99
Cod Eitem : 9781859947791
Awdur(on)/Author(s) : Nick Fawcett
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Olaf Davies
Casgliad o fyfyrdodau a gweddïau sy'n ceisio adlewyrchu profiadau nifer o gymeriadau Beiblaidd a ddaeth dan ddylanwad Iesu. Addasiad Cymraeg o ddeunydd addoliad gwerthfawr ar gyfer capel ac eglwys, ysgol a defosiwn personol.

A collection of meditations and prayers which attempt to reflect the experiences of many Biblical characters who came under the influence of Jesus. A Welsh adaptation of valuable material which may be used during worship at church, school and personal meditation.