Newid Iaith

O'r Dechrau hyd Heddiw - Cyngor Ysgolion Sul Cymru yn 50 Oed

O'r Dechrau hyd Heddiw - Cyngor Ysgolion Sul Cymru yn 50 Oed

£7.99
Cod Eitem : 9781859948330
Golygydd(ion)/Editor(s) : Rheinallt A. Thomas
Cyfrol yn olrhain datblygiad Cyngor Ysgolion Sul Cymru, 1966-2016, wrth iddo ddathlu hanner can mlynedd o weithgaredd yn paratoi adnoddau a hyfforddiant Cristnogol i athrawon a dosbarthiadau Ysgolion Sul ledled y wlad.

A volume tracing the development of Cyngor Ysgolion Sul Cymru (Council of Welsh Sunday Schools), 1966-2016, as it celebrates 50 years of work preparing Christian resources and instruction for Sunday School teachers and classes throughout Wales.