Newid Iaith

Gair Duw ar Waith

Gair Duw ar Waith

£6.99
Cod Eitem : 9781859948873
Awdur(on)/Author(s) : Denzil John
Casgliad o fyfyrdodau Beiblaidd, gyda phwyslais arbennig ar wneud ein ffydd yn weithredol ac yn ymarferol. Ceir anogaeth i gefnogi elusennau a mudiadau dyngarol i wella cyflwr ein byd heddiw.

A collection of biblical meditations, with special emphasis on making faith active and practical. Supporting charities and humanitarian organisations is encouraged to change our world for the better.