Newid Iaith

Dehongli Bywyd Abraham - Y Patriarch Eciwmenaidd - Cyfrol o Astudiaethau o Hanes Abraham

Dehongli Bywyd Abraham - Y Patriarch Eciwmenaidd - Cyfrol o Astudiaethau o Hanes Abraham

£8.99
Cod Eitem : 9781859949085
Awdur(on)/Author(s) : Gareth Lloyd Jones
Bwriad y gyfrol hon yw i ystyried tarddiad y traddodiad sy'n arwain credinwyr yn ôl at Abraham. Ynddi, byddwn yn canolbwyntio ar y portread ohono a geir yn y testun gwreiddiol. Felly, ein prif faes llafur fydd y penodau perthnasol yn Llyfr Genesis.

The aim of this volume is to consider the tradition that leads people of faith back to Abraham. It concentrates on the portrait presented of him in the original text, thus the main subject of study are the relevant chapters in the Book of Genesis.