Newid Iaith

isbn9781859949115

isbn9781859949115

£9.99
Cod Eitem : 9781859949115
Awdur(on)/Author(s) : D. Hugh Matthews
Dyma gasgliad o dros 100 o fyfyrdodau sydd yn ein tywys ar daith drwy'r Beibl mewn myfyrdod a gweddi. Eu bwriad yw cyflwyno neges y Ffydd Gristnogol, a hynny mewn modd syml a dealladwy. Gellir hefyd eu defnyddio gerbron cynulleidfa yn absenoldeb pregethwr.

A collection of over 100 meditations leading us on a journey through the Bible in meditation and prayer. Their aim is to present the Christian faith in a simple and readable style, and they may also be used in a service in the absence of a minister.