Newid Iaith

isbn9781859949139

isbn9781859949139

£9.99
Cod Eitem : 9781859949139
Awdur(on)/Author(s) : Desmond Davies
Yn y gyfrol hon ceir deunaw o bregethau cyflawn, awgrymiadau o ddarlleniadau Beiblaidd addas, gweddi gysylltiol a rhestrau o emynau priodol. Mae'r pregethau yn ymateb i realiti bywyd heddiw, yn cyffwrdd a themâu cyfoes ac yn edrych tuag at rannau o'r Beibl am arweiniad a maeth ysbrydol i'n dydd.

A collection of 18 sermons, together with suggestions for related readings and hymns, and a prayer. The sermons respond to the reality of life today and touch on modern themes as they look to various parts of the Bible for guidance and spiritual nourishment.