Newid Iaith

isbn9781859949177

isbn9781859949177

£9.99
Cod Eitem : 9781859949177
Awdur(on)/Author(s) : Rhys Llwyd
Astudiaeth o genedlaetholdeb Gristnogol y diweddar Athro Dr R. Tudur Jones (1921-1998), gan Rhys Llwyd. Mewn oes pan fo syniadau am hunaniaeth, cenedlaetholdeb a ffydd yn cynhyrchu gwleidyddiaeth adweithiol, bwriad y gyfrol hon yw cynorthwyo Cristnogion heddiw i graffu ar eu syniadau gwleidyddol o safbwynt diwinyddiaeth Gristnogol.

A study of the Christian nationalism of the late Professor Dr R. Tudur Jones (1921-1998), by Rhys Llwyd. In an age when ideas about identity, nationalism and faith are producing reactive politics, the aim of this volume is to assist Christians today to explore their political ideas from the standpoint of Christian theology.