Newid Iaith

isbn9781859949191

isbn9781859949191

£4.99
Cod Eitem : 9781859949191
Awdur(on)/Author(s) : Sue Mayfield
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Gwilym Wyn Roberts
O'r sioc o farwolaeth rhywun agos hyd at wynebu bywyd yn ymarferol wedi hynny, mae Camau Cyntaf trwy Brofedigaeth yn rhoi arweiniad gwerthfawr trwy'r broses o alaru. Bydd yr adrannau defnyddiol ar angladdau, dal ati, cadw'n iach, delio gyda theimladau, sut i gofio'r ymadawedig a mwy yn eich cynorthwyo i ganfod eich ffordd trwy'r galar. Addasiad Cymraeg.

From the shock of the death of a loved one to the practical effort of facing life afterwards, this book provides valuable guidance through bereavement. Useful sections on the funeral, persevering, keeping healthy, dealing with feelings, how to remember the departed and more will assist you in finding your way through bereavement. A Welsh translation.